top of page

Algemene voorwaarden: (volgende vertaling is alleen ter informatie en niet bindend.)

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de betrokken partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aan- en verkoopvoorwaarden.

Leverdata worden altijd ter informatie vermeld. Geen enkele vertraging mag leiden tot beëindiging op onze kosten of tot enige vorm van compensatie. In geval van overmacht

de verkoper is ontheven van zijn leveringsplicht. Eventuele klachten over niet-nakoming van leveringen en facturen moeten ons binnen 8 dagen na de datum van levering of de factuurdatum bereiken. Eventuele klachten over hoeveelheden dienen bij ontvangst van de levering te worden gemeld. Gerechtvaardigde klachten vereisen dat wij de niet-conforme goederen vervangen, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Een aanbetaling van 50% van de totale prijs dient betaald te worden bij orderbevestiging, waarna de bestelling definitief wordt. De resterende 50% moet worden betaald voordat de goederen worden verzonden. Het is duidelijk dat de goederen ons eigendom blijven tot volledige betaling. Verkochte goederen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij er een duidelijke en expliciete overeenkomst is.

Levering van goederen geschiedt altijd voor rekening en risico van de koper. De bezorgkosten zijn niet bij onze prijzen inbegrepen. Deze kunnen echter worden berekend op basis van het afleveradres en de vereiste service ter plaatse. Als de bestelde goederen door een externe vervoerder vervoerd moeten worden, raden we aan om extra verpakking toe te staan. Dit is niet bij de prijs inbegrepen maar er kan wel een bod op worden gedaan. Deze prijzen worden bevestigd in de orderbevestiging. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Nederland bevoegd en in geval van geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

bottom of page