top of page

disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.landscapesinwool.com, zoals beschikbaar gesteld door Landscapes in Wool. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website verstrekken.

Intellectuele eigendom: Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regels van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Landscapes in Wool is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom is gebaseerd op Landscapes in Wool.

Geen garantie op juistheid. Indien van toepassing : Fouten die zo herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten geven nooit aanleiding tot het claimen of veronderstellen van een contract of overeenkomst met Landscapes in Wool. Landscapes in Wool streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren. Landscapes in Wool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar door middel van hyperlinks wordt verwezen.

privacybeleid

Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van Landscapes in Wool, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54136512, betreffende de website www.landscapesinwool.com. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking door Landscapes in Wool via de website en het gebruik van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens U kunt via het contactformulier op de website aangeven dat u wilt dat wij contact met u opnemen. Hiervoor vragen wij uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en telefoonnummer. We gebruiken deze alleen voor contactdoeleinden tussen Landscapes in Wool en jou als klant. Wij respecteren uw gegevens en delen deze gegevens niet met andere partijen voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn Landscapes in Wool bewaart uw gegevens niet langer dan ter realisatie van de doelen waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

Google Analytics Landscapes in Wool gebruikt Google Analytics om te zien hoe de site wordt gebruikt. Google plaatst cookies op deze site. Dit geeft ons inzicht hoe we de gebruiksvriendelijkheid van de website kunnen verbeteren. We delen deze informatie niet met derden. U kunt ervoor kiezen om bepaalde cookies zelf te weigeren. U kunt dit instellen in uw browser.

Social Media Op deze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons werken door middel van een code die van deze websites zelf afkomstig is. Deze code zorgt ervoor dat er cookies worden geplaatst, wij hebben hier geen invloed op. In hun eigen privacyverklaring staat aangegeven wat ze met de persoonsgegevens doen.

Wijzigingen Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Landscapes in Wool. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

© 2016 door Landscapes in Wool.

bottom of page